Your browser does not support JavaScript!
文檔下載專區
兩岸經貿-交通路線

芎林鄉初闢之時,因此地九芎樹蒼蔚成林,故名九芎林。本鄉文風極盛,考取功名者甚多。清代建有文林閣,做為鄉人教讀之所,使本鄉人文蔚起,如今雖已改建,學子祈求盛況未衰。 

       飛鳳山在新鳳村,山行如飛鳳行將下降之勢,山上林木扶疏,步道遍佈,山頂可遠眺新竹市、竹東鎮及關西,風景絕佳,令人神往。

據新竹文縣會記載"上山村.下山村產米, 品質優冠於新竹縣",水果特產海梨柑,風味絕佳,每年冬季柑橘成熟的季節滿山皆為金黃的橘子,  蔚為美景。

       本鄉位於新竹縣頭前溪的北邊,旁鄰竹東鎮、竹北市,比鄰工研院、新竹科學園區旁,北二高、120122號縣道為鄉內主要交通動線系統,離新竹市區約半小時車程,交通尚稱便利。

建議路徑一:  
北二高竹林交流道
(路標90公里)à往竹東方向(120縣道)à0.8公里àok便利商店
綠燈左轉芎林à1.4公里(途經郵局)à至文林閣交叉路右轉文山路 à0.5公里à大華科技大學

建議路徑二:  
北二高竹林交流道
(路標90公里)à往芎林方向(120縣道)à0.2公里à竹北路標(紅綠燈前)直走à0.7公里à紅綠燈右轉文德路(新埔方向旁有廣達加油站)à0.4公里à紅綠燈右轉文山路(橫山方向旁芎林衛生所)à0.1公里(途經新竹客運芎林站) àY字路口左線à0.7公里à至文林閣交叉路左線續走文山路à0.5公里à大華科技大學  

建議路徑一:台一線à新竹à68快速道路至芎林下快速道路à紅綠燈直走文德路 à0.4公里à紅綠燈右轉文山路(橫山方向旁芎林衛生所)à0.1公里(途經新竹客運芎林站) àY字路口左線à0.7公里à至文林閣交叉路左線續走文山路à0.5公里à大華科技大學

建議路徑二:
台一線
à竹北(約台一線路標70公里處)à120縣道(路標約十公里至芎林)à紅綠燈(旁有寶島加油站)新埔路標左轉
文德路à0.4公里à紅綠燈右轉文山路(橫山方向旁芎林衛生所)à0.1公里(途經新竹客運芎林站) àY字路口左線à0.7公里à至文林閣交叉路左線續走文山路à0.5公里à大華科技大學

建議路徑三:
三線
à竹東à120縣道至芎林文衡路à芎林市區à (途經郵局)à至文林閣交叉路右轉文山路à0.5公里à大華科技大學

新竹火車站(火車時刻表)à (背對火車站右斜方)至新竹客運總站(新竹客運時刻表)搭乘至芎林班車à新竹客運芎林站(部分可直達大華科技大學)à1.2公里至大華科技大學

 建議新竹客運芎林站至 大華科技大學之步行路線:左轉文山路步行約0.7公里 à至文林閣交叉路左線續走文山路 à0.5公里 à大華科技大學

 

1.搭新竹客運至芎林à新竹客運芎林站(部分可直達大華科技大學)à1.2公里至大華科技大學

 建議新竹客運芎林站至 大華科技大學之步行路線:左轉文山路步行約0.7公里à至文林閣 交叉路左線續走文山路 à0.5公里 à大華科技大學

2.從台北搭台汽客運(中興號) à北二高竹林交流道下車à步行約1.9公里至大華科技大學

 建議至 大華科技大學之步行路線:前方紅綠燈左轉芎林(文衡路) à步行約0.7公里 à至文林閣交叉路右轉文山路 à0.5公里 à大華科技大學